Αίτηση Διάθεσης Πόρου

Επιλέξτε τον αποδέκτη της αίτησης


Όροι Συνεργασίας

Η αίτηση συμπληρώνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκδήλωση. Η/Ο υπεύθυνη/ος εκδήλωσης θα πρέπει για οποιαδήποτε αλλαγή να προβαίνει σε τροποποίηση της παρούσας φόρμας πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την εκδήλωση.

Ο ίδιος ο φορέας που αιτείται τη χρήση της αίθουσας, φροντίζει τόσο για την ύπαρξη υπολογιστικού συστήματος: PC. Laptop, κ.λπ.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της παρακάτω φόρμας
Στοιχεία Εκπροσώπου φορέα διοργάνωσης(Αθλητική Δραστηριότητα, Γιορτή, Διαγωνισμός, Διάλεξη, Ημερίδα/Διημερίδα/Εσπερίδα, Ειδική Ακαδημαϊκή Τελετή, Ακαδημαϊκή Εκδήλωση, Έκθεση, Επετειακή Εκδήλωση, Εθνική Εορτή)
Προσδιορίστε ώρα έναρξης και ώρα λήξης της εκδήλωσηςΑναγκαίος Τεχνικός ΕξοπλισμόςΑιτούμαι τη χρήση του/των χώρου/ων:

Προσδιορίστε ώρα έναρξης και ώρα λήξης της εκδήλωσης